IMG_4451 (Large)

Obavijest za školsku godinu 2019./2020.

Način realizacije odmora u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac u školskoj godini 2019./2020.:

– zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine

– proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine

– ljetni odmor počinje 18. lipnja 2020. godine

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Tags: No tags