Osnovna glazbena škola Pakrac osnovana je 01.rujna 1996.godine kao podružnica Pučkog otvorenog
učilišta Pakrac i to odlukom osnivača Grada Pakraca.

Prva smo glazbena škola osnovana odlukom Ministarstva prosvjete i športa nakon završetka domovinskog rata. Krenuli smo sa nastavom za tri instrumenta-tambure, klavir i flauta i upisali 22 učenika na prijemnom upisu, kao i 7 učenika sa položenim privatnim ispitima iz Daruvara, ukupno u šk.god. 1996./1997. smo imali 29 učenika.

Poseban doprinos početku rada Škole nam je upriličio maestro Milan Horvat, rođeni Pakračanin koji je dirigirao Zagrebačkom filharmonijom u Pakracu sa solisticom Lidijom Horvat Dunjko. Kum naše Škole je poznati kantautor Zlatan Stipišić Gibonni. O samog početka smo nositelji kulturnih događanja na našem području, samostalno i kao suorganizatori sa Ministarstvom kulture, Gradom te ostalim kulturnim ustanovama i udrugama. Učenici redovito sudjeluju na smotrama i natjecanjima te vrlo uspješno pronose ime Grada.

Imamo jedinstvenu nagradu „Marko Turčan“ po našem, prerano preminulom, učeniku harmonike kojemu u čast svake godine, uz pokrovitelja nagrade Grada Pakrac, dodjeljujemo učeniku koji se najviše istaknuo te godine.

Dan Škole je 01.travanj u spomen na održavanje prvog koncerta pjevačkog društva „Domoljub“ u Pakracu 01.04.1894.godine. Od 2003. godine se nalazimo u tzv. Kuriji Janković, a uspomenu na grofove njegujemo kroz projekt „Tragom Jankovića“.