DJELATNICI I UPRAVA

Ravnateljica
Martina Golub, mag. mus.

 

Učiteljice i učitelji

Karlo Baričević, mag. mus., klavir

Danijel Rajković, mag. art., učitelj trube i roga

Tin Bariša Ivković, mag. mus., tambura

Anamarija Nerad, mag. mus., harmonika

Josip Pečić, mag. mus., klavir

Željko Romić, gitara

Tea Silađi, prof., solfeggio

Zvonimir Liker, mag.art., violončelo

 

Tajnica
Jelena Ugrica, mag. iur.

 

Računovotkinja
Martina Đeneš, mag. oec.

 

Domar

Božidar Petrovečki

 

Spremačica

Snježana Jurišić

 

Školski odbor

Jelena Hihlik 

Kristina Milek

Tomislav Novinc

Sanja Savi

Tea Silađi

Anamarija Nerad

Jelena Ugrica