DJELATNICI I UPRAVA

Ravnateljica
Alfreda Petani Grafina, prof.

 

Učiteljice i učitelji

Tamara Kabiček, univ. bacc. mus., klavir

Danijel Rajković, mag. art., učitelj trube i roga

Martina Golub, mag. mus., flauta

Boris Prljević, mag.mus., flauta (zamjena)

Tin Bariša Ivković, mag. mus., tambura

Bruno Mršić, harmonika

Boris Bosanac, mag.mus., violina i viola

Josip Pečić, univ.bacc.paed.mus., klavir

Žana Radonić, mag.mus., klarinet

Željko Romić, gitara

Stjepan Blažanin, gitara

Tea Silađi, prof., solfeggio

Borna Alunić, prof., violončelo

 

Tajnica
Jelena Ugrica, mag. iur.

 

Računovotkinja
Đurđica Chadjim, oec.

 

Domar
Zoran Milaković

 

Spremačica

Snježana Jurišić