Učitelji/ce

Tamara Kabiček, univ. bacc. mus., klavir

Danijel Rajković, mag. art., učitelj trube

Martina Faktor, mag. mus., flauta

Željka Dročić, flauta (zamjena)

Aleksandar Gašparović, mag. mus., tambura

Bruno Mršić, harmonika

Boris Bosanac, mag.mus., violina

Kristina Kačarovski, prof., klavir

Žana Radonić, klarinet

Stjepan Blažanin, gitara

Tea Silađi, prof., solfeggio

Borna Alunić, prof., violončelo

Ravnateljica
Alfreda Petani Grafina, prof.

Tajnica
Jelena Ugrica, mag. iur.

Računovotkinja
Anamaria Martinić, oec.

 

Spremačica

Snježana Jurišić

 

Domar
Zoran Milaković

ŠKOLSKI ODBOR – ČLANOVI:
Jelena Hihlik-predsjednica, Jelena Ugrica, zamjenica, Tomislav Novinc, Kristina Milek, Tea Silađi, Aleksandar Gašparović i Sanja Savi