DJELATNICI I UPRAVA

Ravnateljica
Alfreda Petani Grafina, prof.

 

Učiteljice i učitelji

Tamara Kabiček, univ. bacc. mus., klavir

Danijel Rajković, mag. art., učitelj trube i roga

Martina Golub, mag. mus., flauta

Ema Šimala, flauta (zamjena)

Tin Bariša Ivković, mag. mus., tambura

Bruno Mršić, harmonika

Boris Bosanac, mag.mus., violina

Valentina Mravlinčić, mag. mus., violina i viola

Josip Pečić, mag. mus., klavir

Nenad Jurčić, mag.mus., klarinet

Željko Romić, gitara

Tea Silađi, prof., solfeggio

Borna Alunić, prof., violončelo

 

Tajnica
Jelena Ugrica, mag. iur.

 

Računovotkinja
Andreja Matek, bacc. oec.

 

Domar
Zoran Milaković

 

Spremačica

Snježana Jurišić

 

Školski odbor

Jelena Hihlik 

Kristina Milek

Tomislav Novinc

Sanja Savi

Tea Silađi

Željko Romić

Jelena Ugrica