Odjeli

Smjerovi
Osnovne glazbene škole Pakrac

Osnovna glazbena škola Pakrac, podučavajući 11 temeljnih predmeta te programe predškolskog glazbenog obrazovanja, danas broji 120 polaznika čiji nastupi zaokružuju cjelinu kulturne slike grada, ali o istome i pronose glas nastupajući na brojnim manifestacijama diljem domovine.

piano

ODJEL S TIPKAMA

KLAVIR, HARMONIKA

guitar

ŽIČANI ODJEL

GITARA, TAMBURE, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO

flute

PUHAČKI ODJEL

FLAUTA, KLARINET, TRUBA, HORNA

ZAPOČNITE ŠKOLOVANJE UZ GLAZBU