OBAVIJEST

29.01.2021. 08:39

Dragi, učenici i roditelji!


S obzirom na novu epidemiološku situaciju od ponedjeljka 01.veljače 2021.godine SVI učenici OGŠ Pakrac će nastavu pohađati prema modelu A(nastava u Školi) po redovnom rasporedu i uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Pročitaj više...

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE I ORGANIZACIJI RADA U OGŠ PAKRAC

15.01.2021. 13:43

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju na području Požeško-slavonske županije vezanu uz pandemiju COVID-19 i uz suglasnost grada Pakraca kao osnivača Škole nastava će se održavati prema slijedećem:
U ponedjeljak, 18.siječnja 2021.godine započinje drugo polugodište.
Individualna nastava instrumenta, početnički solfeggio i glazbeni vrtić će se održavati prema Modelu A ( nastava u Školi) po redovnom rasporedu uz pridržavanje epidemioloških mjera. Grupna nastava -solfeggio i komorna glazba od 1. do 3.razreda će se održavati prema Modelu A, a od 4.do 6.razreda prema Modelu C (online nastava). Za nastavu zbora učenike će kontaktirati učiteljica Silađi.
Za sva pitanja molimo da nam se obratiti uobičajenim kanalima, hvala!

Pročitaj više...

OBAVIJEST

03.12.2020. 10:34

Molimo roditelje da na vrijeme obavijeste predmetne učitelje o izostanku učenika radi bolje organizacije nastave.  

Pročitaj više...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/-ICU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

05.10.2020. 12:50

KLASA: 112-02/20-03/04

URBROJ: 2162/06-20-01-01

 

U Pakracu 05. listopada 2020.

 

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) na mrežnoj stranici Osnovne glazbene škole Pakrac, http://www.ogs-pakrac.hr/hr/, dana 05. listopada 2020. godine objavljuje se

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/-ICU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

 

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/-ice škole objavljenom u Narodnim novinama broj 90/2020 i na mrežnim stranicama Osnovne glazbene škole Pakrac http://www.ogs-pakrac.hr/hr/http://www.ogs-pakrac.hr/hr/ dana 07. kolovoza 2020. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac je na sjednici održanoj 11. rujna 2020 godine donio

 

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŠKOLE

 

1. Alfreda Petani Grafina, prof. imenuje se ravnateljicom Osnovne glazbene škole Pakrac na vrijeme od pet godina.

2. Mandat ravnateljici počinje s danom 09. listopada 2020. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o imenovanju ravnateljice škole u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnateljice škole s popratnom dokumentacijom te se, sukladno članku 127. stavak 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) smatra da je suglasnost ministra dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju ravnateljice škole (KLASA: 003-06/20-01/06; URBROJ: 2162/06-20-01-02) od 11. rujna 2020. godine, stupila je na snagu dana 01. listopada 2020. godine.

 

Osnovna glazbena škola Pakrac

Pročitaj više...

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

08.09.2020. 09:47

Obavještavamo učenike i roditelje da od danas, 08. rujna 2020. godine, počinje redovna nastava prema rasporedu dostavljenom od učiteljice solfeggia za grupnu te učitelja instrumenata za individualnu nastavu.

Pročitaj više...

Arhiva vijesti