harmonikasi-600x400

43. MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA

Na 43. Međunarodnom susretu harmonikaša u Puli, pod vodstvom učitelja Ivana Goluba, učenici su nas predstavili u najljepšim bojama:

Leon Kaurin – 2. nagrada

Josip Slijepčević – 2. nagrada

Sven Andričić – 3. nagrada

Naš ste ponos!

Tags: No tags