glazba

Dodjela “Nagrade Marko Turčan”

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje „Nagrade Marko Turčan“ za izvanredna postignuća u području glazbe

Na temelju Odluke o „Nagradi Marko Turčan“ (KLASA: 602-02/09-01/02, URBROJ: 2162- 01/01-09-02) od 31. ožujka 2009. godine, Odbor „Nagrade Marko Turčan“ objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje „Nagrade Marko Turčan“ za izvanredna postignuća u području glazbe

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu “Nagrade Marko Turčan”

Tags: No tags