Obavijest o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika za školsku godinu 2019./2020.

Način realizacije odmora u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac u školskoj godini 2019./2020.:

  • zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine
  • proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine
  • ljetni odmor počinje 18. lipnja 2020. godine

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Tags: No tags

Comments are closed.