Obavijest o načinu ostvarivanja prava na informaciju

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija predaje se na sljedeći način:

  • pisanim putem na adresu : Osnovna glazbena škola Pakrac Trg bana Jelačića 1 34 550 Pakrac</code></pre></li>elektroničkom poštom na e-mail adrese: glazbena@ogs-pakrac.skole.hr jelena.ugrica@skole.hr telefonom na broj: 034/ 511 024

Ukoliko se zahtjev podnosi usmenim putem ili putem telefona o tome će se sastaviti službena zabilješka.

Obrasci:

Tags: No tags