Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne glazbene škole Pakrac

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne glazbene škole Pakrac, Trg bana Jelačića 1, 34 550 Pakrac, objavljen je u Narodnim novinama broj 49/2024 dana 26. travnja 2024. godine i na mrežnim stranicama Osnovne glazbene škole Pakrac dana 26. travnja 2024. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Osnovne glazbene škole Pakrac, a teče od 27. travnja 2024. godine do 06. svibnja 2024. godine.

NATJECAJ-pdf

Tags: No tags