Raspored informacija

Termini informacija

Martina Faktor (flauta) –  srijedom od 15:00 -15:45

Tea Šimala (klarinet) – četvrtkom od 17:45 – 18:30

Željko Romić (gitara) – ponedjeljkom od 17:00 – 17:45

Kristina Kačarovski (klavir) – srijedom od 17:45 – 18:30

Marija Golub (harmonika) – četvrtkom od 17:00 – 17:45

Aleksandar Gašparović (tambure) – srijedom od 17:15 – 18:00

Luka Iverac (violina i viola) – četvrtkom od 13:15 – 14:00 

Kornelija Bestić (klavir) – srijedom od 14:15 – 15:00 

Tags: No tags

Comments are closed.