Raspored informacija

Termini informacija

Martina Faktor (flauta) -  srijedom od 15:00 -15:45

Tea Šimala (klarinet) - četvrtkom od 17:45 - 18:30

Željko Romić (gitara) - ponedjeljkom od 17:00 - 17:45

Kristina Kačarovski (klavir) - srijedom od 17:45 - 18:30

Marija Golub (harmonika) - četvrtkom od 17:00 - 17:45

Aleksandar Gašparović (tambure) - srijedom od 17:15 - 18:00

Luka Iverac (violina i viola) - četvrtkom od 13:15 - 14:00 

Kornelija Bestić (klavir) - srijedom od 14:15 - 15:00