Službenik za zaštitu podataka

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Osnovna glazbena škola Pakrac na svojim web stranicama objavljuje sljedeće podatke o učenicima:

Ako postoji pisana privola roditelja:

Ime i prezime/fotografiju učenika u člancima o događanjima u školi, sudjelovanju u projektima, rezultatima u natjecanjima, kao i ime i prezime učenika članova Vijeća učenika. 

Ako ne postoji pisana privola roditelja: 

U svim člancima o događanjima u školi, sudjelovanju u projektima, rezultatima u natjecanjima, kao i ime i prezime učenika članova Vijeća učenika, škola ne objavljuje podatke o učeniku niti njegove fotografije već samo inicijale učenika.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Osnovne glazbene škole Pakrac: Jelena Ugrica, mag. iur.

Kontakt:

E-mail : jelena.ugrica@skole.hr

            glazbena@ogs-pakrac.skole.hr

Trg bana Jelačića 1, 34 550 Pakrac

Telefon: 034 511 024

            099 31 47 958