Zahtjev za pristup informacijama

 

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija predaje se na sljedeći način:

- pisanim putem na adresu : Osnovna glazbena škola Pakrac

                                          Trg bana Jelačića 1

                                          34 550 Pakrac

- elektroničkom poštom na e-mail adrese: glazbena@ogs-pakrac.skole.hr

                                                              jelena.ugrica@skole.hr

- telefonom na broj: 034/ 511 024

Ukoliko se zahtjev podnosi usmenim putem ili putem telefona o tome će se sastaviti službena zabilješka.  

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama (obrazac 1)

Zahtjev za pristup informacijama (obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (obrazac 3)

zahtjev za ponovnu uporabu informacije (obrazac 4)