Kontakt

Službenik za informiranje Osnovne glazbene škole Pakrac

Tajnica škole Jelena Ugrica, mag. iur.

034/ 511 - 024

jelena.ugrica@skole.hr