Djelatnici OGŠ Pakrac

Ravnateljica

Alfreda Petani Grafina, prof.

Tajnica

Jelena Ugrica, mag. iur

Računovotkinja

Anamaria Martinić, oec.

 

Učitelji/ce

Kristijan Kostić, uč. gitara

Kornelija Boršodi, mag.mus., klavir

Martina Faktor, mag.mus., flauta

Aleksandar Gašparović, univ.bacc.paed.mus., tambura

Luka Iverac, mag.mus. violina i viola

Kristina Kačarovski, prof., klavir

Tea Šimala,uč., klarinet

Ivan Golub, uč., harmonika

Tea Silađi,prof., solfeggio

Danijel Rajković, mag.mus., truba

 

Spremačica

Branka Čatak

Domar

Zoran Milaković