Djelatnici OGŠ Pakrac

Ravnateljica

Alfreda Petani Grafina, prof.

Tajnica

Jelena Ugrica, mag. iur.

Računovotkinja

Anamaria Martinić, oec.

 

Učitelji/ce

Tamara Kabiček, univ. bacc. mus., klavir

Danijel Rajković, mag. art., učitelj trube

Martina Faktor, mag. mus., flauta

Željka Dročić, flauta (zamjena)

Aleksandar Gašparović, mag. mus., tambura

Bruno Mršić, harmonika

Luka Iverac, mag.mus., viola

Boris Bosanac, mag.mus., violina

Kristina Kačarovski, prof., klavir

Tea Šimala, klarinet

Željko Romić, gitara

Tea Silađi, prof., solfeggio

Borna Alunić, prof., violončelo

 

 

Spremačice

Snježana Jurišić

Marija Irout

 

Domar

Zoran Milaković